Program

Každá přednáška bude trvat přibližně 40 min s následným prostorem pro diskusi. Přednášky budou anglicky nebo česky tak, jak je vyznačeno níže. Tlumočení nebude k dispozici. Změna programu vyhrazena.

Tomáš Brousil (CZ)
Tabac

Veronika Burian (CZ/D)
Typografické párování

Florian Hardwig (D)
Lokalizujte! Rukopisná nářečí v typografickém písmu

Michael Hochleitner (AT)
Současný pohled na vztah písmomalířství
a typografického písma

Rob Keller (US/D)
Písmové technologie blázní!

Dan Reynolds (US/D)
Vašeň mladého multilingvního designera