TypeTalks Brno, 21. června 2010

Jednodenní přednáškové symposium TypeTalks konalo v Brně v Domě pánů z Kunštátu 21. června 2010.

Tématem symposia je písmo. Tato oblast zahrnuje mimo jiné historii písma, jeho navrhování, výuku či užívání (typografii). Základním kritériem je, že přednáška musí být poučná. Chceme přilákat přednášející, kteří nedělají pouze reklamu na svoji práci, ale jsou také ochotni se podělit o svoje vědomosti. Potřeba vzdělávání a potěšení z něj jsou bezpochyby hlavními důvody, proč TypeTalks existuje.

Přednášky

Podrobný program

Přednášky budou anglicky nebo česky. Tlumočení nebude k dispozici. Změna programu vyhrazena.

Bienále Brno

Není náhodou, že se symposium TypeTalks koná právě den před slavnostním otevřením 24. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2010 a dva dny před začátkem Symposia bienále. Tímto lišáckým načasováním chceme zlákat účastníky, aby si užili jak typografii, tak grafický design i město Brno. Nechceme konkurovat, ale doplňovat.

PR materiály symposia

Plakát A4 v PDF
Plakát A3 v PDF
Program v PDF

Fotografie ze symposia

Od Anny Giedryśové
Od Michaela Hochleitnera

Články a zhodnocení symposia

TypeTalks 2010 in Brno od Michaela Hochleitnera (anglicky)
TypeTalks 2010 in Brno, Teil 1 od Floriana Hardwiga (německy)