Organizatorzy

Poznańskie TypeTalks organizowane są przy współpracy z Uniwersytetem Artystycznym oraz Fundacją ASP w Poznaniu.
Ze strony UAP organizacją zajmują się: prof. Krzysztof Kochnowicz, Viktoriya Gadomska-Grabowska oraz Justyna Brzostowska.
Kuratorem wykładów jest David Březina.
Koordynator: Anna Giedryś.

Rosetta

TYPO

ASP

Art stations Foundation