Přednášky

Přednášky budou anglicky (většina) nebo česky (jedna). Tlumočení nebude k dispozici. Změna programu vyhrazena.

Ben Mitchell (UK)
Experiments with revivalism

Sonia de Puineuf (SK/FR)
Zdeněk Rossmann and the graphic design network

Goran Patlejch (RS/CZ)
Dark side of lettering in public space

Claus Eggers Sørensen (DK/NL)
Post-paper

prof. Radoslav Večerka (CZ)
O původu a grafickém charakteru hlaholice (česky)*

Laura Meseguer (ES)
Letters at work

Jasso Lamberg (FI/DE/GB)
Exploring newspaper genres

Erik van Blokland (NL)
Optics and code